top of page

O Harmonii w zdrowiu

Original.png

Czym jest harmonia?

Harmonia to stan równowagi:

 • w Tobie - między umysłem, ciałem i emocjami

 • w Twoim życiu - między pracą, odpoczynkiem i zabawą

 • w Twoich związkach - między dawaniem a braniem

 • w Twojej społeczności - między Twoimi potrzebami a potrzebami innych

 • na Twojej planecie - zrównoważone wykorzystanie zasobów i odpowiedzialność ekologiczna.

IMG_2048.JPEG

Czym jest harmonia w zdrowiu?

IMG_4154_edited.jpg

Badamy pewne zasady harmonii i praktyczne zastosowanie ich do promowania zdrowia i dobrego samopoczucia, czerpiąc ze starożytnej mądrości i nowoczesnych dyscyplin Wschodu i Zachodu.

Harmonia w zdrowiu to:

 • Pielęgnowanie i utrzymywanie zdrowia zamiast skupiania się na diagnozowaniu i próbie leczenia choroby

 • Łagodne, oparte na współczuciu, naturalne interwencje, które pielęgnują całe „środowisko” w człowieku i wzmacniają naturalne rytmy, zamiast interwencji narzucanych mechanicznie i jednowymiarowo – bez względu na konsekwencje

 • Promowanie interakcji i równowagi umysłu, ciała i emocji

Celem Harmony in Health CIC jest badanie zdrowia i dobrego samopoczucia oraz zapewnienie praktycznej i teoretycznej edukacji w dziedzinie zdrowia i dobrego samopoczucia z korzyścią dla szerokiej społeczności. Skupiamy się na pomaganiu dwóm głównym grupom społeczności, głównie w Wielkiej Brytanii, a poprzez wydarzenia online, bardziej globalnie.

 

Te grupy to:

 

 1. Dorośli członkowie społeczeństwa, w tym pracownicy służby zdrowia, którzy są zainteresowani wzięciem większej odpowiedzialności za własne zdrowie i dobre samopoczucie poprzez holistyczne podejście o szerokim spektrum, obejmujące dyscypliny ciało-umysł, jak również podejścia bardziej konwencjonalne oraz bazujące na naturze dotyczące dietetyki, stylu życia, kreatywności.

  Grupy te mogą obejmować osoby o złym stanie zdrowia – na przykład osoby zmagające się z zespołem tzw. Long Covid lub chorobami związanymi ze stresem – ale także osoby o dość dobrym zdrowiu, które są zainteresowane zarówno utrzymaniem zdrowia, jak i rozwojem osobistym. Naszym celem jest przynoszenie korzyści zróżnicowanej grupie osób, w tym osobom o niskich dochodach i mniejszościom.
   

 2. Dzieci uczące się. Docieramy do nauczycieli i dzieci, najpierw w szkołach podstawowych, dostarczając materiały edukacyjne na temat zdrowia, harmonii i dobrego samopoczucia. W tym celu rozwijamy powiązania z organizacją The Harmony Project (część Sustainable Food Trust), z którą planujemy pilotażowy projekt najpierw w szkole w Walton-Upon-Thames, a następnie w grupie szkół z Herefordshire, a w dalszej kolejności szerzej. Materiały edukacyjne zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej.


Działania
 

Nasz zespół inspiruje się ideą, że można żyć w bardziej harmonijny sposób – zarówno pod względem zdrowia, samopoczucia i integracji, jak i dbałości o środowisko, ekologię i zrównoważoną produkcję żywności.

 

Niektóre z tych idei można znaleźć w mądrościach starożytnych tradycji i filozofiach (np. Pitagoras i Platon) oraz tradycyjnych systemach medycyny (takich jak Ajurweda, Unani Tibb i Tradycyjna Medycyna Chińska). Niedawno Jego Królewska Wysokość Książę Walii wzbudził duże zainteresowanie ideami Harmonii w odniesieniu do architektury, rolnictwa, środowiska i zdrowia w swojej książce Harmonia: nowy sposób patrzenia na nasz świat (Harmony: a new way of looking at our world).

Okazało się, że ​​wiele z tych pomysłów jest zgodnych z naszym własnym rozumieniem zdrowia, dobrego samopoczucia i rozwoju osobistego, ale zdajemy sobie sprawę, że żadna osoba ani dyscyplina nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Dlatego zdecydowaliśmy się założyć firmę działającą na rzecz społeczności (Community Interest Company), dzięki której będziemy mogli współpracować z kreatywnymi profesjonalistami z dziedziny opieki zdrowotnej oraz ekspertami z innych dziedzin, takich jak muzyka, taniec, sztuka, teatr, dizajn i architektura. Z takim transdyscyplinarnym zespołem będziemy organizować i prowadzić wydarzenia edukacyjne: seminaria, warsztaty, wykłady, debaty, kursy stacjonarne i online oraz tworzyć materiały teoretyczne dla odbiorców.

Na zdrowie patrzymy szeroko, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia:

„Zdrowie to stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub ułomności”.

(Preambuła do Konstytucji WHO przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Zdrowia, Nowy Jork,
19 czerwca - 22 lipca 1946; podpisana 22 lipca 1946 przez przedstawicieli 61 stanów (Official Records WHO, nr 2, s. 100) i weszła w życie 7 kwietnia 1948 r.)

Naszym nadrzędnym celem jest kształcenie teoretycznie i praktycznie w następujących tematach:
 

 • Zdrowie i dobre samopoczucie, styl życia i środowisko (stworzone i naturalne).
   

 • Sposoby, dzięki którym ludzie mogą wziąć większą osobistą odpowiedzialność za siebie – indywidualnie i w swoich społecznościach.
   

 • Odnalezienie większej harmonii w szkołach; oferowanie zasobów i wsparcia w celu stworzenia harmonijnego środowiska i programu nauczania, harmonijnych zajęć i bardziej harmonijnego sposobu bycia dla nauczycieli i dzieci.

Nasze główne działania obejmą:

 • Odkrywanie i badanie „ zasad harmonii ” w odniesieniu do zdrowia i dobrego samopoczucia jednostki, społeczności i środowiska.

 • Rekrutacja interdyscyplinarnego zespołu ekspertów z różnych dziedzin, zainteresowanych tymi samymi celami.
   

 • Budowanie publicznie dostępnego zasobu materiałów na różne tematy dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia, w tym stylu życia i środowiska (stworzonego i naturalnego).

  Zostaną one zbadane i opublikowane przez firmę na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych lub w formie drukowanej, na przykład: nagrane i pisemne materiały o zasadach harmonii, odżywianiu, aromaterapii, dyscyplinach ciało-umysł, tradycyjnych systemach medycyny (Tradycyjna Medycyna Chińska, Ajurweda, Medycyna Hipokratesa), Joga, Technika Aleksandra, Qigong, Muzyka i Taniec, Sztuka i Rzemiosło, Terapia Naturą itp.

 • Współpraca w szczególności z „The Harmony Project” w celu opracowania programu nauczania i materiałów dla szkół, które łączą naukę z Zasadami Harmonii Natury.

 • Badania i nagrywanie filmów edukacyjnych dla nauczycieli i dzieci w wieku szkolnym ukierunkowanych na harmonię, zdrowie i edukację. Obejmą one działania, które pomagają promować integrację umysłu/ciała i wewnętrzną równowagę, na przykład skoordynowane ruchy, pieśni i rytmiczne czynności oraz czynności angażujące zmysły.
   

W tym zakresie opublikujemy również pisemne materiały informacyjne na kluczowe tematy, zarysy i opisy filmów. Zostaną one udostępnione na naszej stronie internetowej i zaprezentowane w szkołach. Planujemy szerzej rozpowszechniać te materiały i szkolić nauczycieli w ich używaniu.
 

 • Oferowanie zajęć praktycznych: warsztatów, seminariów, wykładów i innych programów szkoleniowych, zarówno internetowych, jak i osobistych, prowadzonych przez odpowiednio wykwalifikowane osoby wywodzące się z transdyscyplinarnego zespołu ekspertów z różnych dziedzin. Wydarzenia te będą dotyczyły konkretnych tematów, które pomogą doprowadzić do bardziej zrównoważonego, harmonijnego stanu zdrowia (na przykład warsztaty na określone tematy, takie jak oddychanie, ćwiczenia, dieta według „typu konstytucji cielesnej”) lub wydarzenia dotyczące konkretnych problemów np. Long Covid, stres, ból pleców.
   

 • Wydarzenia rezydencyjne, na których będzie możliwość przeprowadzenia:

  • sesji indywidualnych (masaż, refleksologia, Technika Aleksandra, porady dietetyczne)

  • zajęć praktycznych (ruch, taniec, gotowanie, ćwiczenia mindfulness, sztuka, geometria, dizajn)

  • zajęć teoretycznych (stosowanie ziół i przypraw, neuronauka
   ).

 • Zapewnienie i promowanie pełnego współczucia i naturalnego podejścia do zdrowia, które pielęgnuje całe „środowisko” w osobie i koncentrowanie się na przywracaniu i utrzymywaniu zdrowia.
   

 • Kontakt z osobami i zespołami pracującymi w podobnych dziedzinach w społeczności.


Kim jesteśmy?

Dowiedz się wszystkiego o naszym wspaniałym multidyscyplinarnym zespole
Zasady harmonii

Siedem podstawowych zasad harmonii w naturze
Wewnętrzna Harmonia

Esej badający niektóre z pomysłów, które nas inspirują
bottom of page