top of page

Harmony in Health w edukacji

Original.png

Wprowadzanie harmonii do szkolnej sali
we współpracy z The Harmony Project

Harmonia w edukacji

Większość zgodziłaby się, że jednym z najbardziej pozytywnych wpływów, jakie możemy mieć na przyszłość naszej planety i naszego życia, jest edukacja naszych dzieci. Jednak wielu zgodziłoby się również, że edukacja w obecnej formie pomija wiele możliwości pomocy dzieciom: zwłaszcza możliwości pomocy dzieciom w znalezieniu harmonijnego sposobu bycia w świecie.

Co to oznacza i jak szkoły mogą wprowadzać drobne zmiany, które mogą skierować edukację w kierunku harmonii?

W Harmony in Health oferujemy świeże spojrzenie na to, co może przyczynić się do tej zmiany – i zapewniamy zasoby, aby wspierać rodziców, nauczycieli i dzieci w odnalezieniu większej harmonii w codziennym życiu. Z kolei zdrowie i dobrostan ludzi i środowiska mogą mieć szansę na rozkwit.

Obecna sytuacja

Chociaż istnieją obszary niesamowitego nauczania i harmonijnego środowiska, istnieje również wiele przypadków, w których struktury i praktyki w szkołach powodują cierpienie zarówno nauczycieli, jak i dzieci.

W większości przypadków są to:

 • Program, który dzieli i nie jest powiązany z wartościami i światem przyrody

 • Nieharmonijne środowisko, w tym niszczenie mebli, nadmierna stymulacja i niewielki kontakt ze światem naturalnym

 • Nieefektywne uczenie się; Zachowanie skoncentrowane na „końcu” zamiast na „procesie”, przy czym priorytetem jest testowanie

 • Coraz większy nacisk na praktyki, które przyczyniają się do dezintegracji umysłu/ciała i emocji


Wynikiem tego dla dzieci (i nauczycieli) może być:

 • Stres, szczególnie związany z pośpiechem i odczuwanym strachem przed porażką

 • Brak zintegrowanej świadomości umysłu/ciała

 • Utrata naturalnej równowagi i pewności siebie

 • Zły stan zdrowia – psychiczny i fizyczny

 • Dystans od siebie i świata, w którym żyją live


Więcej harmonii w zdrowiu :

Jak w każdym systemie, czynniki te są ze sobą powiązane i wzajemnie się wspierają:

 • Bardziej harmonijne środowisko.

 • Bardziej harmonijny program nauczania (zobacz Harmonia w praktyce, aby uzyskać cudownie wszechstronny, oparty na pytaniach i połączony przewodnik dotyczący integracji zasad harmonii natury z programem nauczania)

 • Nauczyciele w bardziej harmonijnym stanie

 • Dzieci uczestniczące w bardziej harmonijnych zajęciach w bardziej harmonijny sposób

bottom of page